Canva – Dizajnerski raj

Canva – Dizajnerski raj

Canva inspiracija Canva je platno. Prazno, belo platno, kojem treba udahnuti boju i duh. Razmišljao sam da li prvu reč ovog teksta linkovati. Odlučio sam da to ne uradim, jer postoji istinska bojazan, da ako bi korisnik odmah otišao u dizajnerski raj zvani Canva,...