Žuti trougao

Generisanje slika, vizuala i fotografija

AI generisanje fotografija i AI umetnost su dva područja u kojima se primenjuje veštačka inteligencija (AI) kako bi se stvorili novi vizualni sadržaji.

AI generisanje fotografija koristi duboko učenje (deep learning) kako bi bilo moguće stvoriti fotografije iz niza uzoraka. Generisanje fotografija može biti korisno u različitim situacijama, uključujući stvaranje fotorealističnih modela za virtualnu stvarnost, kreiranje umetničkih dela ili čak pomoć u forenzičnoj analizi.

AI umetnost art coffee Angie Digital
AI umetnost zalazak sunca devojka
AI umetnost vodopad Ange Digital
AI umetnost art coffee Angie Digital

S druge strane, AI umetnost se odnosi na primenu AI tehnologija za stvaranje umetničkih dela koja ne bi bila moguća bez tehnologije. Primeri AI umetnosti uključuju generisanje slika, muzike i teksta, kreiranje interaktivnih umetničkih dela i dizajniranje novih umetničkih stilova. Možemo stvoriti neočekivane i inovativne slike koje se mogu koristiti u različite svrhe, poput umetnosti, marketinga, reklama, itd.

AI generisanje slika može biti vrlo brzo i može uštedeti vreme koje utrošimo svakodnevno na pretragu odgovarajućih slika na internetu ali i resurse koji se inače troše na ručno stvaranje slika. AI generisanje omogućava stvaranje slika u različitim veličinama, formatima i stilovima u zavisnosti od potrebe korisnika.

 

AI umetnost art flowers Angie Digital

AI generisanje slika ne znači da ljudski kreativni proces gubi svoju važnost, već da se on nadopunjuje tehnologijom kako bi se stvorile nove mogućnosti i perspektive.

Golan Levin

Žuti trougao

Na koji način AI generator stvara slike?

AI koristi različite metode za stvaranje slika u zavisnosti od vrste zadatka koji treba obaviti.

Jedna od najčešćih tehnika AI umjetnosti je generativni suparnički mrežni model (GAN) koji se sastoji od dva dela: generatora i diskriminatora. Generator stvara lažne slike, a diskriminator ocenjuje koliko su te slike uverljive. Ova tehnika se može koristiti za stvaranje slika bilo kojeg tipa, uključujući ljudska lica, prirodu, umetnost itd. Može generisati vrlo realistične slike i teksture, kao i stvarati nove stilove i pristupe umetnosti.

 

AI Angie Digital
Žuti trougao

Koje su to mane AI generisanja slika?

Kao i kod svake tehnologije, postoje i izazovi i pitanja koja se postavljaju u vezi s AI umetnošću. Na primer, pitanje autentičnosti umetničkog dela i pitanje ko je zapravo umetnik kada AI stvara umetničko delo. Postoje i etička pitanja koja se postavljaju u vezi sa upotrebom AI tehnologije za stvaranje umetničkih dela, kao što je korištenje podataka za pravljenje modela, privatnost i transparentnost. Nedovoljna količina podataka za pravljenje modela može dovesti do lošeg kvaliteta generisanih slika. Nedostatak raznolikosti u izvoru podataka može dovesti do generisanja slika koje previše liče jedna na drugu, umesto da se stvara široka paleta različitih vizualnih elemenata. Takođe, postoje i problemi sa kompozicijom, perspektivom i drugim tehničkim aspektima slike.

U svakom slučaju, AI generisanje fotografija i AI umetnost predstavljaju zanimljiv i dinamičan prostor koji kombinuje umetnost i tehnologiju kako bi stvorio novi vizualni svet.

Pogledajte video i kroz praktične primere saznaj više: