Sadržaj sajta – Kako da Vas zavole korisnici i Google?

Sadržaj sajta ili posta se sačinjava uvek, na prvom mestu za korisnika, a tek onda za Google. Tako da je sa namerom napisan,ovaj redosled u naslovu ovog posta.

Korak pre prvog koraka?

Kako nam sam podnaslov govori, osmisliti i napisati sadržaj našeg web sajta je tzv. voljni i kreativni momenat, pre same izrade sajta. To je pravi trenutak da postavimo sebi, ali i drugima, odredjena pitanja.

 • Kojoj grupi korisnika je sadržaj na sajtu namenjen?
 • Kojim problemom se bavi sadržaj sajta, a da se izvor problema direktno tiče prethodno definisane grupe korisnika?
 • Da li su rešenja koje moj sadržaj nudi ,efikasna i apsolutno svrsishodna?
 • Da li su rešenja praktična i lako izvodljiva?
 • Dostunost i relevantnost rešenja?
 • Da li moj sadržaj ne narušava osnovna načela ljudskih prava i sloboda, izmedju ostalih pravo na izbor sadržaja?
 • Koliki je pomak napred, koji čini moj sadržaj u odnosu na temu, njenu popularnost i trenutnu aktuelnost tematike?
 • Kako do sticanja poverenja i poštovanja od strane korisnika i njegovih ljudskih algoritama, a takodje od strane Googla i njegovih algoritama veštačke inteligencije?
 • Gde se krije unikatnost, odnosno jedinstvenost i originalnost sadržaja?
 • Zašto su relevantnost i korisnost sadržaja presudne?
 • Akrobatika je fascinantna, ali na duge staze ne prolazi u klasičnom baletu. Isto je i sa sadržajem. Konstantnost je lepota. Kako pronaći temu koja ima moć da zadrži korisnika ili još bolje da u njoj učestvuje?

U odgovoru na neka od ovih pitanja se krije tajna relevantnog i popularnog sadržaja. Što preciznije na njih odgovorite, vaš sadržaj će biti jasniji i korisnicima i Google-u. Naravno tek sledi optimizacija tog sadržaja za sve zainterosavane strane.

Žuti trougao

Sadržaj sajta ili posta

The essence of strategy is choosing what not to do.“ – Michael Porter

Upotrebiti strategiju da izaberemo šta sigurno neće biti naš sadržaj, takodje predstavlja važnu kariku u lancu u otelotvorenju sadržaja. Ova strategija se takodje može osloniti, velikim svojim delom na odgovore do kojih smo došli. Kroz negaciju i odbijanje loših karakteristika, koje skoro svaki sadržaj može imati, dolazimo do pozitivnih osobina našeg sadržaja. Tu se mora umešati, pod obavezno, naše znanje, mašta, intuitivnost i kognitivno razmišljanje. Egoizam i narcisoidnost se moraju zaboraviti , jer je prvo, pravo i osnovno pitanje, koje postavljamo „Šta želi druga strana?“. Očigledno da smo bez ovog pitanja, na stranputici.

Žuti trougao

Dèjà vu – Sadržaj

Ni pod tačkom razno, u žargonu rečeno, ne smemo dozvoliti „već vidjeno“. Prvi će to primetiti Google i tretiraće kao sadržaj koji je kopiran sa drugog sajta. Negativni poeni slede. A zatim, ako Googlu to promakne, našem korisniku i posetiocu neće sigurno. Istog momenta će napustiti naš sajt i sadržaj. Poverenje je gotovo nepovratno izgubljeno. S toga moramo posebno voditi računa da naša originalnost bude kovertirana i zapečaćena.

Žuti trougao

Tema sadržaja

Ako nemaš samoinicijativu onda će ti drugi odredjivati koliko ti je dosta.“ – Andjelija Marinković

Izbor teme kojom ćemo se predstaviti veoma zahtevnoj publici i još zahtevnijem Google-u nije ni malo lak posao. Ali kao uteha nas vodi misao da se ta tema uglavnom podudara sa tematikom i suštinom, zbog koje je u samom startu nastala inicijativa za izradu sajta. Teme su neiscrpne, edukacija, zdravlje, sport, flora i fauna, prodaja itd. Važno je temu poznavati dovoljno dobro da se o njoj piše, diskutuje, da se saopšti nešto novo, a možda i staro, već zaboravljeno. Takodje je neophodno izabrati aktuelnu temu, bar za vaše korisnike, te se uvek truditi da se sadržajem otkrije vrh ledenog brega. Da slika bude što jasnija.

Moja Muzika

Hajde da ostanemo uz angiedigital.com, nastavljamo sa SEO optimizacijom.