Žuti trougao

Canvaizam i šta mu je prethodilo?

canvaizam

Canvaizam – prethodnica. Iako smatrate da je naslov ovog članka prilično arhaičan, napisavši ga, imao sam želju da precizno oslikam sve osobine sadašnjosti i savremenosti, bazirajući se na Canvi, platformi, aplikaciji ili dizajnerskom programu za kreiranje digitalnog sadržaja, te na njenu medijatorsku ulogu, posredovanja izmedju web jedinke i web opšteg mesta.

Savremeni web trenutak je nekoliko puta brži od samoga sebe. To je trka gde digitalni proizvod hita napred, a ako se osvrne vidi bivšeg sebe, starog samo par sekundi. U njemu se web kreacije odvijaju i smenjuju munjevito, prilagodjavajući se potrebama korisnika i onoga koji će njima biti angažovan i konvertovan. Razlog za to uglavnom leži u psihologiji primanja i obrade informacija samog korisnika, te u donošenju konačne odluke.

 

women talking on the phone and smiling

Sama informacija nema pretenziju da postane istina, niti korisnik ima želju da je misaonom obradom pretvori u bilo šta drugo, sem podele na potreban ili nepotreban sadržaj, na endorfinsku terapiju merenu u milisekundama. Za razliku od prirodnih nauka, gde je istina samo jedna, u digitalnoj nauci, koja se mnogo više oslanja na društvene nauke, dolazimo do pojma, svaka jedinka ima svoju istinu.

Web svakodnevnica je u neku ruku kontrolisani haos, ali ona je jedini i pravi odraz onoga što se odvija u glavama web pojedinaca, odslikava društveno-političku, ekonomsku, obrazovnu, pa i umetničku senku, te formira odgovore i odluke na datu situaciju. Kontrola je u biti privid samokontrole, a haos je u suštini zamenjena teza da se kvantitetom i količinom, može izmeniti nasušna potreba za kvalitetom.

Da li je ovaj post posvećen kritici trenutne digitalne post revolucije? Ne. Realnost je takva, kakva je. Mi smo njeni sudeonici i ako je ona loša mi smo saučesnici, a ako je dobra mi smo suvlasnici i asistenti kreatora. Daleko od toga da ću se usuditi da se stavim na stranu, da li je planetarna web komunikacija izmedju tvorca sadržaja i korisnika sadržaja u balansu ili disbalansu, niti ću se sa sigurnošću svrstaviti u redove i vodove, niti jedne formacije. Ono što je sasvim sigurno da ću uraditi je, pokušati da objasnim na koji nam način Canva može pomoći, da postanemo reprezentativni deo realnosti, a da pri tom ne izgubimo sopstveni digitalni identitet.

Ljubičasti trougao

Canva – izdanak

canvaizam

Obilazeći imanje, koje je silom prilika rasparčano, te se njive nalaze na različitim lokacijama, primećujemo jedan komad zemlje, zaparložen, obrastao u korov, uvele i trnovite stabljike bagrema, gustu travu i zmijarnike. Iznenadjeni smo, ne samo zatečenim stanjem, već i činjenicom, kako smo mogli dopustiti da se to desi.

Bacamo se na posao i potpuno se posvećujemo toj zapuštenoj parceli, kao da nam život zavisi od toga, hoće li ona jednog dana postati plodonosno tle. Krčimo, oremo, tanjiramo, freziramo, djubrimo i navodnjavamo. Bacamo seme, okopavamo i čekamo. Prolazi vreme, te se posle jedne prolećne kiše, pojavljuje prvi izdanak.

Canva je taj izdanak. Čak ni večito gladni fazani ne žele da iščupaju taj novorodjeni deo prirode, smatrajući da će imati više, kada taj izdanak stasa u prelepu vlat ili klas.

devojka u beloj košulji i bež kaputu

Canva je ovom metaforom spremna za jedan novi život. Osmišljena je i stvorena da pomiri kreatora sa samim sobom i sa svim onim što ga okružuje, prirodom, društvom, pravilima, ukusima, težnjama i potrebama. Canva definiše sve osobine dizajnera i njegovu moć prilagodjavanja trenutku, kao i korišćenju tog web trena za iznošenje prikaza na web svetlost dana, kao i za afirmaciju svih kvaliteta i umetničkih poriva, koji vladaju maštom.

Canva je proces koji dolazi odmah posle procesa razmišljanja, a to je delovanje. Izrasla je oblik smirivanja strasti i animoziteta izmedju web tendencija svakodnevnice i kvalitativnih mogućnosti sadržaja. Ona je patent čiji je osnovni zadatak da prilagodi ujednačenost hemijskog procesa nastajanja savršenog odnosa izmedju web pojedinca kao dizajnera, sa jedne strane i potreba samog weba sa druge strane. Canva je katalizator tog procesa, ona čini da suptilan kvalitet potisne kič, ukras, brzopleto prezentovanje, neartikulisane krike dizajna masovnosti i masivnosti.

Canva je hrabrost i sučeljavanje sa svim strahovima od neuspeha. Canva je test samoopredeljenja i izdrživosti. Ona je nedvojbeno način za rad na samopouzdanju, te svestranoj i opširnoj analizi karaktera.

Canva je primer kako, zašto i kada nešto prikazati i pokazati. Canva se oslanja više na moralnu pobedu tvorca dela, nego na potrebu da udovolji tendencijama. Ona je mirotvorac i kao pokret mora zaživeti u svetu modernog web dizajniranja sadržaja.

Crni trougao

Canvaizam

center

Otuda i Canvaizam. Canvaizam je pokret umerenosti, digitalnog poštenja i nevulgarnosti. Možemo slobodno reći da je to digitalna filozofija zanosa i njegovog kanalisanja u mirne vode, kojima će se navodnjavati novi Canva izdanak. Canvaizam je preciznost i spretnost, pomirenje izmedju hiperprodukcije i originalnosti. Canvaizam je pravac jedinstvenosti, a ne uhodanosti i ponavljanja. On je osećaj za nijansu i uticaj nijanse na širinu spektra.

 

devojka u beloj košulji i bež kaputu

Canvaizam je edukativni vodič kroz digitalni marketing bez nasilja i njegovih sekvenci. On je postizanje ugleda, a ne idolopoklonstvo.

Canvaizam je pokret digitalnog centra. Niti je radikalan, niti konzervativan. Canvaizam je svoj, a bogami, malo je i Vaš.

Moja Muzika