office@angiedigital.com

Prijavi se za naredni BESPLATNI promo čas OVDE.

Da li je Yoast SEO početak pre početka?

Content Marketing

Yoast SEO Gambit

Yoast SEO je, šahovskim rečnikom, otvaranje, središnjica i završnica. Kompletna partija i život jednog sadržaja.

Zamislite blagodetnu situaciju. Pre nego izvršite bilo kakvu radnju i sa tom aktivnošću izadjete u javnost, imate pored sebe stručnog savetnika. Taj konsultant vam sve objasni. Kako radnju najbolje izvršiti, kakve će biti posledice, kako će radnja biti shvaćena, ukaže vam na greške i propuste, a što je najvažnije priloži vam spisak pravih uputstava da ispravite ono što ste pogrešili. Postoji li zaista, sistem ili alatka, koja sve ovo omogućava, a pri tom je apsolutno besplatna?

angiedigital pop art girl
Optimizacija

Postoji, ime joj je Yoast SEO

Yoast je ime kompanije iz Holandije, koja se bavi SEO optimizacijom i koja je idejni tvorac i razvojni developer WordPress plugina Yoast SEO.

Zašto je nastao alat Yoast SEO? Osnovni razlog je, da optimizuje internet sadržaj i prilagodi ga ukusu i potrebama Googla. Znači li to da Google voli da “čita” i objavljuje sadržaj koji odgovara njegovim standardima? Odgovor je pozitivan, a sem toga treba napomenuti da ti standardi, opravdano mogu nositi epitet najboljeg kvaliteta, što se internet sadržaja tiče. Možemo reći, bez obzira što Google ima odredjena pravila, ipak su ta pravila, opravdano i nedvosmisleno, u ovom trenutku najbolja.

yellow light bulb open paper cut out head against colored background
WordPress

Šta je suština Yoast SEO WordPress dodatka?

Napisali smo našu objavu ili post, ili smo uneli sadržaj na našu stranicu. Koliko god smo truda i energije, kreativnosti i adaptacije uneli u našu priču, nikad ne možemo biti sigurni, kako će Google roboti identifikovati, pregledati i na kraju oceniti naš tekst, niti kako će ga organska pretraga prihvatiti. S toga upošljavamo stručnog savetnika sa početka obraćanja.

Instaliramo WordPress plugin Yoast SEO i ostavljamo ga na da miru pročita naš tekst. Nemojte brinuti, izraz na miru, podrazumeva delove sekunde. I zaista, jako brzo dobijamo rezultate.

daises

Abrakadabra

Magija nastupa

Prvo što primećujemo, da Yoast traži od nas je da našem sadržaju dodelimo, odnosno da upišemo ključnu reč za naš sadržaj. Kako doći do ključnog izraza ili reči, fraze, ćemo obraditi u posebnoj post jedinici, ali za početak je dovoljno reći, da je to reč ili reči koje korisnici kucaju u search boxu kada započinju pretragu nekog pojma. Logično je da odmah razmišljamo na način, šta je to što bi smo mi kucali i koja je to reč koja je najbolji uvod u traženi pojam, te koja je najbolje opisuje. Takvu jednu, smislenu i preciznu reč ćemo ponuditi dodatku Yoast SEO.

Sledeće je naslov ili naziv naše stranice ili posta. Kako je upisujemo, Yoast SEO nam prikazuje tzv stubić odobravanja, dozvole, koji menja boje od crvene do zelene, u zavisnosti od kvaliteta i dužine našeg naslova.

Zatim se ista stvar ponavlja sa meta diskripcijom, odnosno kratkim opisom našeg sadržaja, koji se nalazi ispod naslova.

Ključna reč, naslov i meta opis su najmanje što možemo učiniti za naš sadržaj, te možemo slobodno reći da su više nego obavezni.

women holdin a cup with angiedigital logo
SEO raskrsnica

Semafor

Semafor ima dve namene, reguliše saobraćaj na raskrsnici i ujedno opominje kako će se odvijati to regulisanje, tj pojačava opreznost vozača koji nailaze na raskršće.

Identično upozoravanje važi i za Yoast SEO semafor. Crveno svetlo znači, stani, nešto se mora promeniti (imamo sreću jer uvek piše šta je to što možemo poboljšati) narandžasto (žuto) svetlo podrazumeva da smo blizu rešenja, da prolaz bude slobodan, te na kraju zeleno svetlo znači da smo ispunili sve uslove da naš sadržaj bude čitljiv i optimizovan na način kako Google želi, a ujedno na način kako je najbolje i kako zaslužujemo.

yellow ladder
Readability

Lakoća čitanja

Pokazuje kakva je trenutna čitljivost našeg sadržaja. Čitljivost se pojačava ili smanjuje poštujući ili ne nekoliko pravila.

 • Kroz tranzicione ili prelazne reči,(opet, još jednom, ako, ukoliko, nasuprot tome, naime, medjutim, slično tome, kao prvo, zatim, u medjuvremenu, konkretno, kao rezultat itd), povećavamo čitljivost našeg sadržaja, dodatno ga objašnjavajući.
 • Zatim stavka dužina rečenice. Google voli kratku i jasnu rečenicu.
 • Isto se odnosi na dužinu i sastav paragrafa, tj pasusa.
 • Korišćenje uzastopnih rečenica, koje imaju uzastopni veznik ( da bi, s toga, zbog toga, tako da itd)
 • Treba izbegavati pasivne rečenice i po mogućnosti pretvarati ih u aktivne.
 • I kao zbir ovih pravila i njihove primene i upotrebe dolazimo do procenta lakoće čitljivosti sadržaja. Što veći procenat, to je bolje, svetlo na semaforu će biti zeleno.
magnifying glass
Još jedan korak

SEO Analiza

Dolazimo i do najvažnije mogućnosti, koju nam bezrezervno pruža Yoast SEO. Seo analiza podrazumeva takodje niz stepenika, koje moramo preći, da bi stigli do vrha.

 • Ključna reč se nalazi u „slug“ Slug je deo URL adrese koji identifikuje odredjenu stranicu na način da ona bude vidljiva i dostupna. Drugim rečima, ona u jednoj reči objašnjava sadržaj stranice. Sadržaj posta ili stranice je najefikasnije objasniti ključnom reči.
 • Dužina SEO naslova
 • Ključna reč u naslovu
 • Dužina teksta ili sadržaja, sve iznad 500 reči je dobro.
 • Alternativni tekst slika, podrazumeva da svaka slika koja je upotrebljena u sadržaju ima jednostavan opis, tj alternativni tekst za slabovide i slepe korisnike koji preko govornih browsera pretražuju internet.
 • Koristiti ključnu reč, koju ranije nismo upotrebljavali, tj jedinstvenost ključne reči
 • Dužina meta opisa
 • Upotrebljena ključna reč ili njen sinonim u meta opisu
 • Učestalost korišćenja ključne reči u tekstu
 • Dužina ključne reči
 • Ključna reč u uvodnom paragrafu
 • Upotreba internih linkova, koji vode na na druge delove, stranice našeg sajta
 • Eksterni linkovi, koji vode do sadržaja na drugim web sajtovima

Zaključak

Yoast SEO je prepoznatljivi znak poverenja, koje vlada u WordPress svetu i njegovih korisnika. Osmišljen je i napravljen sa ciljem da u potpunosti olakša optimizaciju, a usput da edukuje tvorce internet sadržaja, pravilima idealne optimizacije. Mnogi od content pisaca, poznajući pravila, slobodno možemo reći, poučni iskustvom Yoast SEO dodatka, stvaraju već optimizovan sadržaj, u samom startu. Od Yoasta dobiju samo potvrdu da su posao dobro uradili.

Moja Muzika